M.B. Urban Development

Martin Boevée ondersteunt u als adviseur

bij gebiedsontwikkeling en het ontwikkelen

van bouw- en vastgoedprojecten.

M.B. Urban Development

Privacyverklaring

M.B. Urban Development B.V., gelegen aan de Slaperdijk 4 te Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

M.B. Urban Development

Slaperdijk 4

4303 AR Zierikzee

+31(0)646413832

martinboevee@mb-urbandevelopmentbv.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

M.B. Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M.B. Urban Development verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– M.B. Urban Developmentverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M.B. Urban Development bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

M.B. Urban Development verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M.B. Urban Developmentgebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.B. Urban Development en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M.B. Urban Development neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via martinboevee@mb-urbandevelopmentbv.nl

Adres

M.B. Urban Development

Slaperdijk 4

4303 AR Zierikzee

Info

KvK: 75967839

IBAN: NL50 INGB 0006 2991 73

BTW: 860461348B01

Copyright © 2020 M.B. Urban Development

Privacyverklaring - ZienWebdesign